มอเตอร์ไซเรน 2 หน้า

มอเตอร์ไซเรน 2 หน้า - กระแสไฟ 380 V

ความดัง 133 + , - 2 DB @ 1M - IP 55 EXD II BT 4

น้ำหนัก 147 KG - ขนาด 75 x 63 x 71 CM