ขาตั้งถังดับเพลิงทำด้วยเหล็กพร้อมป้ายแสดงวิธีการใช้งาน

ขาตั้งถังดับเพลิงทำด้วยเหล็กพร้อมป้ายแสดงวิธีการใช้งาน