แท่นปืนรูปหัวใจ ชนิดเหล็ก พร้อมหัวฉีด ขนาด 15 นิ้ว, 24 นิ้ว

แท่นปืนรูปหัวใจ ชนิดเหล็ก พร้อมหัวฉีด ขนาด 15 นิ้ว, 24 นิ้ว