แท่นปืนรูปงู ชนิดเหล็ก พร้อมหัวฉีด ขนาด 15 นิ้ว, 24 นิ้ว

แท่นปืนรูปงู ชนิดเหล็ก พร้อมหัวฉีด ขนาด 15 นิ้ว, 24 นิ้ว