หัวฉีด ยี่ห้อ PROTEK รุ่น 622-2 ชนิดเคลื่อนย้ายได้

หัวฉีด ยี่ห้อ PROTEK รุ่น 622-2 ชนิดเคลื่อนย้ายได้