เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิด BF2000

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ (ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิด BF2000)

Automatic Fire Extinguisher (Sprinkle Type)

DRY CHEMICAL AND CLEAN AGENT BF2000

         
        
รายละเอียด (Specification)
ขนาด (Size)
ขนาดถัง (Model)
10 LBS.
น้ำหนักถัง (Weight of Container)
2.6 KG.
น้ำหนักเคมี(Weight of Agent)
4.5 KG.
น้ำหนักรวม (Gross Weight)
7.1 KG.
ความสูง (Overall Height)
300 MM.
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Shell Diameter)
260 MM.
แรงดันใช้งานปรกติ (Working Pressure)
195 PSI.
ะยะเวลาฉีด (Discharging Time)
10 SEC.

ภาพประกอบ

 
CLASS A วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก
   

 

CLASS B วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และก๊าสติดไฟต่างๆ

 

 
CLASS C วัสดุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร
   

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ (ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิด BF2000)

ดับเพลิงได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่

ลักษณะการทำงาน:

เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่ง

อุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 Co(155 Fo)

- ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่เกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื่อเพลิง

ควบคุมพื้นที่ 12 ตารางเมตร(4x 3m.) เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง