ขาตั้งถังดับเพลิง+ป้ายอลูมิเนียม +สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ป้ายอลูมิเนียม+สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ขนาด 20x30 cm