Wheeled Dry Chemical Fire Extingguisher 110 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงผลเคมียีห้อ "SATURN"  แบบรถเข็นสามารถดับไฟได้ทุกประเภท เหมาะสำหรับติดตั้งรถดับเพลิง หรืออาคาร ห้างสรรพสินค้า

CLASS A ดับเพลิงที่เกิดจาก วัสดุทั่วไป ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม่ ผ้า กระดาษยาง ขยะแห้ง พลาสติก ปอ นุ่น ด้าย 
 

CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวไวไฟ ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าซ ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ำมันสน แอลกอฮอล์ แหละน้ำมันก๊าซทุกชนิด

CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ที่เกิดจาก ไฟฟ้า  ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิซ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 

บริเวณติดตั้ง

  • โรงงานอุตสาหกรรม,ห้างสรรพสินค้า,อาคารสำนักงาน