เครื่องดับเพลิงออโตชนิดสารเหลวระเหย NON CFC

เครื่องดับเพลิงจะทำการพ่นสารเคมีในจุดเพลิงไหม้ได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อุณภูมิของเพลิงไหม้ถึง 68 องศา ปรอทของสปิงเกอร์จะแตกออกแล้วพ่นสารเคมีโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่อับและไม่สามารถเข้าได้สะดวก

CLASS A ดับเพลิงที่เกิดจาก วัสดุทั่วไป ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษยาง ขยะแห้ง พลาสติก ปอ นุ่น ด้าย 
 

CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวไวไฟ ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าซ ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ำมันสน แอลกอฮอล์ แหละน้ำมันก๊าซทุกชนิด

CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ที่เกิดจาก ไฟฟ้า  ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิซ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 

ติดตั้งบริเวณ

  • โกดังเก็บของ,ห้องควบคุมไฟฟ้า

การติดตั้ง : ความสูงไม่เกิน 2-2.5 เมตร ขอบข่ายการทำงานของเครื่องดับเพลิง ระยะ 9 เมตร