เครื่องดับเพลิงชนิด CO2

เครื่องดับเพลิง CO2 ตัวถังผลิตด้วยAlloyภายในบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกบรรจุอัดแน่นจนเป็นของหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิดเป็นก๊าซที่เย็นจัดช่วยลดอุณภูมิที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASS  B และ C สามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆและในที่อับอากาศ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 

CLASS B ดับเพลิงที่เกิดจาก น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวไวไฟ ได้แก่การลุกไหม้ของของเหลวที่ติดไฟง่าย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าซ ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี น้ำมันสน แอลกอฮอล์ แหละน้ำมันก๊าซทุกชนิด

CLASS C ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ที่เกิดจาก ไฟฟ้า  ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิซ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 

ประสิทธภาพในการดับไฟ

สารเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้และกำจัดออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเหตุเพลิงไหม้ออก

บริเวณติดตั้ง

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • สำนักงาน
  • ที่อยู่อาศัย
  • ยานพาหนะ
  • ร้านค้า
  • โรงเรียน