สวมเร็วตัวผู้ เกลียวใน

ขนาด : 3นิ้ว, 2.5นิ้ว, 2นิ้ว, 1.5นิ้ว

วัสดุ : ทองเหลือง/อลูมิเนียม

เกลียว : หยาบ/แป๊ป/อเมริกัน