แผงกั้นเหล็ก ขนาด 2เมตร

1. แผงกลั้นเหล็ก ขนาด 2เมตร มีล้อ = 1ตัว

2. ป้่ายอลูมิเนียม 1.2mm + สติกเกอร์สะท้อนแสง

ขนาด Dia 45 = 1 ป้าย

*ยึดป้ายติดแผงกลั้น