ป้ายอลูมิเนียม+สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ขนาด 30x45 cm

** เจาะรู 4 มุม ก่อนติดสติ๊กเกอร์