ป้ายอลูมิเนียม+สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

ขนาด 90x180 cm
ตัวเลข ขนาด 7x8 cm
เดือน ขนาด 8x14 cm